O nas

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom jak i instytucjom publicznym i prywatnym.

Kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie potrzeb klienta oraz na jakość świadczonych usług prawnych. Zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych, polubownych, przed organami ścigania i urzędami.


ADWOKACI I ICH SPECJALIZACJE

Member

Marzena Skrzypczyk-Raut

Adwokat tel. 604 242 370

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokatów w Warszawie w latach 2010-2012. Uprawnienia zawodowe adwokata zdobyła w 2013 r.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w ramach którego wyspecjalizowała się w zagadnieniach z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa wykroczeń, spadkowego i cywilnego. Uczestniczyła i reprezentowała klientów w procesach sądowych, w sprawach o najcięższe przestępstwa, tj. zabójstwa, pobicie ze skutkiem śmiertelnym, czy zgwałcenie.

Przez ponad 4 lata pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ponadto we współpracy z m. st. Warszawa świadczyła nieodpłatną pomocy prawną na rzecz osób uprawnionych.

Zapewnia również obsługę prawną podmiotom związanym z zarządzaniem nieruchomościami, głównie w sprawach związanych z robotami budowlanymi i najmem komercyjnym

Media:

Member

Aneta Posytek

Prawnik tel. 501 422 271

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, prawa nowych technologii i e-commerce. Doradza prawnie producentom filmowym i reklamowym, twórcom gier komputerowych, agencjom aktorskim i twórcom indywidualnym. Wspiera prawnie produkcje filmowe i reklamowe w zakresie tworzenia i negocjowania umów.

Doradza również w zakresie prawa spółek i bieżącej obsługi korporacyjnej. Sporządza i weryfikuje dokumenty korporacyjne i umowy handlowe.


Zakres świadczonych usług:

PRAWO RODZINNE:

 • rozwody
 • kontakty z dziećmi
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • podział majątku

 • PRAWO KARNE – KOMPLEKSOWA OBRONA W PROCESACH KARNYCH:

 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, tzw. „narkotykowe”
 • przestępstwa przeciwko mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom
 • wykroczenia, w tym karnoskarbowe

  PRAWO SPADKOWE I CYWILNE:

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • ustalenie stosunku najmu
 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności i dział spadku
 • roszczenia o zapłatę

  ODSZKODOWANIA

 • błędy medyczne
 • wypadki drogowe

  Zapewniamy reprezentację klienta na każdym etapie postępowania sądowego, w tym Sądem Najwyższym, organami ścigania (Prokuraturą, CBŚP), komisją lekarską oraz negocjacje z ubezpieczycielami.

 • INFORMACJE KONTAKTOWE

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzena Skrzypczyk-Raut
  Plac Mirowski 12/19
  00-138 Warszawa
  NIP 739 370 42 90

  Telefon: 604 242 370