O nas

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom jak i instytucjom publicznym i prywatnym.

Kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie potrzeb klienta oraz na jakość świadczonych usług prawnych. Zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniach sądowych, polubownych, przed organami ścigania i urzędami.


ADWOKACI I ICH SPECJALIZACJE

Member
  • tel. 604 242 370

Marzena Skrzypczyk-Raut

Adwokat

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokatów w Warszawie. Uprawnienia zawodowe adwokata zdobyła w 2013 r. Aktualnie pełni funkcje zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ma ponad 8-letnią doświadczenie zawodowe, w ramach którego wyspecjalizowała się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego (rzeczowego, medycznego oraz odszkodowań). Udziela również porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osobom we współpracy z m. st. Warszawa.

Member
    tel. 602 745 341

Elżbieta Orżewska

Adwokat

pełni funkcje zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obrońca i pełnomocnika w postępowaniach karnych. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w prawie karnym, karnym wykonawczym, karno-skarbowym, wykroczeniowym, w postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą.

Member
    tel. 501 422 271

Aneta Posytek

Prawnik

posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i reklamy oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Doradza również w kwestiach związanych ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

W codziennej praktyce współpracuje z producentami, agencjami aktorskimi jak również z indywidualnymi twórcami. Zajmuje się obsługą produkcji reklamowych i filmowych.


Nasza specjalizacja:

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kancelaria Adwokacka
ul. Niecała 8 lok. 4
00-098 Warszawa

Telefon: 22 827 05 80
FAX: 22 892 02 11

W celu umówienia spotkania prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny do wybranego prawnika.

Adwokat Marzena Skrzypczyk-Raut
tel. 604 242 370

Adwokat Elżbieta Orżewska
tel. 602 745 341

Prawnik Aneta Posytek
tel. 501 422 271